Artikelen

Op deze pagina zul je in de toekomst meer links vinden naar teksten en artikelen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Alles wat True Insight interesseert en relevant is gezien de visie en de doelstelling van True Insight, krijgt hier een plekje.

 

De Helende Reis in de Pers

 

Op deze pagina staan een aantal artikelen over de Helende Reis waarvan een aantal eerder in verschillende bladen gepubliceerd zijn geweest:

 

  1. Wetenschappelijk onderzoek: Succesvol genezen en Celherinnering Theorie
  2. De innerlijke diamant onthult: Artikel in Oprah's magazine
  3. Jayshree Mannie: een persoonlijk verhaal
  4. De weldaad van The Journey voor kinderen
  5. De kracht van het kampvuur: een persoonlijk verhaal

 

Wetenschappelijk onderzoek

(samengevat door Maarten van Steenis)

Succesvol genezen en Celherinnering Theorie

Dr Deepak Chopra heeft onderzoek gedaan naar patiënten die succesvol genazen van zeer ernstige ziektes. Hij vond in deze groep twee karakteristieken die zij gemeen hadden.

1. Zij kregen toegang tot een zijnstoestand voorbij het verstand wat genezing stimuleerde.
2. Zij lieten herinneringen los die op celniveau opgeslagen waren.

Alle cellen in het lichaam regenereren met verschillende snelheid. Regenereren betekend dat de cellen delen, de oude cel sterft af en wordt vervangen door de nieuwe cel. De cellen van de oogbol regenereren in 48 uur, daarom kan je na een oogoperatie vaak binnen 48 uur weer zien. De cellen van de lever regenereren in 6 weken, de huidcellen in 3 tot 8 weken.

Dr Deepak Chopra vroeg zich af hoe...
lees meer

 

De innerlijke diamant onthult

Artikel voor 'O' Magazine - Jan/Feb nummer (2003) - 'Love Your Body' - South Africa.

[...] In haar workshops helpt Brandon je om achter de lagen vernis een glimp op te vangen van de stralende schittering diep van binnen. Het werd stil in de ruimte toen Esther Samuels (43) opstond en de microfoon nam ten overstaan van een groep van 100 mensen. Ze voelde zich verlegen en wat nerveus, maar ze trok toch de stoute schoenen aan. Een dag eerder had Esther zich hulpeloos en verward gevoeld.... lees meer

 

Jayshree Mannie

Artikel voor 'O' Magazine - Jan/Feb nummer (2003) - 'Love Your Body' - South Africa.

Jayshree Mannie (37), een voormalige leerkracht in Kwazulu Natal, verlicht het 'wereldtoneel' met haar inspirerende presentaties over heling als Journey Ambassadeur in Zuid-Afrika.
Ze heeft onlangs een Wereldconferentie over vroegkinderlijk educatieve ontwikkeling in Durban (OMEP) toegesproken en ontving belangstelling vanuit heel Afrika tot en met Europa toe. [..]
Jayshree is niet bang om nieuwe dingen uit te proberen. Als eerste introduceerde ze de Journey in schoolklassen en boekte zulke positieve resultaten met betrekking tot aanwezigheid, gedrag, zelfvertrouwen en de leerprestaties van kinderen dat ze nu de Minister van Onderwijs, Kader Asmaal heeft benaderd om dit onderdeel van het curriculum in geheel Zuid Afrika te maken.  
lees meer 

 

De weldaad van The Journey voor kinderen

Door Caryl Morgan - geaccrediteerd Journey practitioner in South Africa. Vertaald door H. Houkes

[...]'De kinderen kwamen uit multiculturele achterstandsmilieus', vertelt Jayshree. 'De resultaten lieten zien dat regelmatige Journeyprocessen -zowel uitgevoerd als een plezierige groepsactiviteit als in één - op - één processen, een merkbaar verschil opleverde, zowel in de prestaties als in het gedrag'.
Gedurende een periode van twee maanden (mei/juni 2001) verrichtte Jayshree haar onderzoek met totaal 164 kinderen, verdeeld in groepen van 40 in drie verschillende groep 5 klassen. De eerste groep deed helemaal geen Journeyprocessen. De tweede groep deed twee keer per maand een Journeyproces, de derde groep deed frequent Journeyprocessen (soms zelf één per dag) en begon met kop en schouders uit te steken boven hun leeftijdsgenoten. 
lees meer

 

De kracht van het kampvuur

 Het verhaal van Tom Lambert door Beverly Lambert, 3 april, 2003. Vertaling: H. Houkes.
Brandon heeft verzocht om verhalen van kinderen die Journeywerk hebben ondergaan en ze is wellicht ook geïnteresseerd om te horen over mijn zoon Tom, die negen jaar is, en die klaarblijkelijk geheeld is door het ondergaan van een kampvuurproces 'bij volmacht'.
Tom (geboren in mei 1993) is altijd een erg gevoelig kind geweest, die het al vanaf zijn geboorte niet kon verdragen om gescheiden te zijn van zijn ouders. Ik herinner me nog het huishouden doen, koken en strijken met dreumes Tom op mijn rug in een draagzak, starend over mijn (of mijn man's) schouder, geboeid kijkend naar wat er gebeurde en niet op de grond willen te worden neergezet.
Toen Tom naar de peuterspeelzaal ging...
lees meer

 

Spaarlampen

Spaarlampen, zuinigheid voor gezondheid?

Geschreven door Nexus
dinsdag, 25 oktober 2011 14:25

De afgelopen jaren hebben mensen wereldwijd een overstap gemaakt van de traditionele gloeilampen naar de zuinigere spaarlampen. Op zich een goede zaak want wij kunnen niet zuinig genoeg met energie omspringen. Maar, er zitten toch wat addertjes onder het gras en belangrijke waarschuwingen m.b.t. het omgaan met spaarlampen blijven meestal achterwege. De spaarlampen, en ik heb het dan niet over de ledlampen, bevatten bijna allemaal kwik. Iedereen die een beetje op de hoogte is weet dat kwik levensgevaarlijk kan zijn wanneer het niet op de juiste wijze behandeld wordt. Maar bij de kwik blijft het niet, er loeren nog meer gevaren om de hoek.
 
Om duidelijk te maken hoe gevaarlijk spaarlampen kunnen zijn laat ik jullie enkele schokkende afbeeldingen [niet ingevoegd] zien van iemand die een lampje wilde verwisselen, een spaarlamp kapot liet vallen en er per ongeluk in stapte.  De persoon ik kwestie wilde zoals gezegd enkele lampen in huis vervangen door de zuinigere spaarlamp. Staand op een ladder lukte het niet de spaarlamp in 1 keer in te draaien, het lampje viel op de grond en spatte met een knal uit elkaar. Van de ladder af komend, niet goed oplettend, stapte de persoon met onbeschermde voeten in de glasscherven van de spaarlamp. Met als resultaat een kwikvergiftiging en naar alle waarschijnlijkheid een voet die nooit meer de oude zal worden. In het ergste geval zal de voet geamputeerd moeten worden.
 
Omdat ik zelden een waarschuwing op het doosje van een spaarlamp heb zien staan, wil ik via enkele simpele tips mensen erop wijzen hoe te handelen wanneer er een spaarlamp stuk gaat in huis of op de werkplek.

1. Wanneer een spaarlamp breekt of springt, moet de ruimte direct verlaten worden voor tenminste 15 minuten. De spaarlamp bevat het zeer giftige kwik dat bij inhalering verschillende klachten kan veroorzaken , zoals; Migraine, desoriëntatie maar ook kwikvergiftiging.

2. Mensen met gevoeligheid voor allergieën kunnen er verschillende huidaandoeningen van krijgen, enkel door het in te ademen of aan te raken.

3. De resten van de spaarlamp mag je absoluut NIET met een stofzuiger verwijderen. Je zou de gevaarlijke deeltjes enkel verder verspreiden door de stofzuiger. Niet alleen op dat moment maar ook wanneer de stofzuiger op een later tijdstip weer gebruikt wordt. Gebruik daarom een blik en veger en veeg de resten voorzichtig op. Een mondkapje is geen overbodige luxe!

4. Zorg ervoor dat het afval van de lamp, ingesloten in een plastic zakje, niet bij het gewone afval terecht komt. De beste manier om dit te verwijderen is via de chemobox die de meeste mensen in huis hebben om chemisch afval en batterijen te verwijderen. Loop ik dan alleen gevaar wanneer een spaarlamp kapot springt of valt? Neen, helaas moet ik jullie teleurstellen. Uit het meest recente onderzoek blijkt dat spaarlampen ook heel erg gevaarlijk zijn als ze branden. Het nu volgende stukje komt uit de Elsevier van 20 april 2011. Lees en huiver!

 
'Spaarlampen stoten kankerverwekkende stoffen uit'

woensdag 20 april 2011 14:26
De spaarlamp, de opvolger van de gloeilamp, blijkt een gevaar te vormen voor de
volksgezondheid. De lichtbron stoot kankerverwekkende stoffen uit.
De spaarlamp blijkt ook gevaarlijk te zijn als hij brandt. Dat meldt de Britse krant The Telegraph op basis van een onderzoek door een Duits laboratorium.

Giftige materialen
De onderzoekers van het Alab Laboratorium in Berlijn waarschuwen de spaarlamp niet te lang aan te laten, omdat de lamp giftige materialen uitstoot. Het is vooral gevaarlijk als mensen met hun hoofd in de buurt van de brandende lamp komen, aldus Peter Braun, die het onderzoek leidde. ‘Deze kankerverwekkende stoffen moeten zo ver mogelijk uit de buurt van mensen worden gehouden,’ zegt Braun in The Telegraph. Het gaat onder meer om de stoffen fenol, naftaleen en styreen. In Nederland en de rest van de EU worden steeds meer spaarlampen verkocht, vooral omdat de ouderwetse gloeilamp is verboden . Deze maatregel werd genomen omdat de gloeilamp te energieverspillend zou zijn.

Kwikdampen
Het was al bekend dat deze lamp, die veel duurder maar ook veel zuiniger is dan de gloeilamp, kwikdampen bevat. Dat kan een gevaar betekenen voor de volksgezondheid als deze afvalstof vrijkomt.
De Federatie van Ingenieurs in Duitsland adviseert om spaarlampen zo weinig mogelijk te gebruiken. ‘Ze moeten niet worden gebruikt in ongeventileerde ruimtes en al helemaal niet in de buurt van je hoofd,’ waarschuwt de branchevereniging.

Overheidscampagne
In het Verenigd Koninkrijk zien ze de ernst in van de situatie. ‘We moeten vervolgonderzoek doen om te kijken of de Duitse bevindingen kloppen,’ laat de universiteit van Portsmouth weten De overheid daar blijft echter de spaarlamp promoten hetzelfde geldt voor Nederland. Onlangs is het ministerie van Infrastructuur en Milieu nog een Postbus 51-campagne gestart om de Nederlander ervan te overtuigen dat de spaarlamp beter is dan de gloeilamp, ondanks de kennis over de aanwezigheid van kwikdampen.
Bron: ElsevierKunnen jullie het nog volgen?

De overheid is dus op de hoogte van alle gevaren die de spaarlamp met zich mee brengt en de gigantische vervuiling die deze lampen in de nabije toekomst zullen veroorzaken. Toch blijven de overheid deze zeer gevaarlijke lampen promoten via postbus 51 campagnes. Om het geheel vorm te geven wordt de wereld mooi in het groen afgebeeld zoals hiernaast in de afbeelding.
Ik vraag mij ernstig af of de vertrekken van onze koningin en van de volksvertegenwoordiging volhangen met deze lampen of dat ze daar wel al actie ondernomen hebben. Hoe dan ook, het is een niet te volgen verhaal. Zaken die slecht voor ons zijn worden ook hier weer aangeprezen, net zoals de fluoride in tandpasta, de smaakversterkers in onze voeding, de aspartaam in ons drinken en voeding en niet te vergeten de vaccins die jaarlijks weer bijzondere aandacht krijgen via TV spotjes.
 
Deze informatie is tot stand gekomen doordat mensen vragen stellen, niet zomaar alles aannemen dat ze verteld krijgen en zelf onderzoek doen. ik kan niet vaak genoeg vertellen hoe belangrijk het is en zal blijven, elk bericht zelf te toetsen aan waarheid! Enkel door mensen die dit systematisch doen kunnen wij belangrijke informatie zoals deze blijven verstrekken. Onderzoek dus zoveel mogelijk zelf en behoud het goede!

Geschreven door Nexus
dinsdag, 25 oktober 2011 14:25

Meer info:

Elsevier

 

 
 
Login naam

Wachtwoord