Erkenning-Beroepsvereniging

 

De Praktijk True Insight wordt officieel erkend door de volgende partijen:

 

BATC 

De BATC  is een meervoudige beroepsorganisatie die de belangen van zowel artsen als therapeuten behartigt, welke op hun vakgebied als natuurgeneeskundig therapeut meervoudige disciplines hanteren. Cliënten van Praktijken die zijn aangesloten bij de BATC krijgen de consulten vergoed door de meeste zorgverzekeraars (onder het aanvullende pakket, vallende onder vergoedingen alternatieve geneeskunde). Hiervoor geldt geen eigen risico maar wel een maximale vergoeding per dag. Zie www.batc.nl voor meer informatie hierover.

 

NVJT 

De NVJT is de Nederlandse Vereniging voor Journeytherapeuten (Helende Reis Therapie). Zie www.nvjt.nl voor meer informatie.

 

The Journey

Het officiële opleidings centrum voor Helende Reis Therapie van Brandon Bays. Zie  www.thejourney.com voor meer informatie.

 

 
 
Login naam

Wachtwoord