Bio-resonantie analyse en behandeling 

Bij True Insight wordt er gewerkt met 3 soorten Bio-resonantie apparatuur:


•    Asyr
ProSuperfotoon / Qest4
Bio-Fotonen resonantie analyse 

De Qest4 / Asyra Pro is vandaag de dag de meest geavanceerde, flexibele en gebruikersvriendelijke bio-energetische test die beschikbaar is. De Asyra test de energetische balans van 40 belangrijke organen en orgaansystemen.  Vooral indien gecombineerd met de Levend Bloed Analyse, levert deze test een indicatie van de huidige staat van uw gezondheid en waar in u systeem sprake is van onbalans. Samen met de Levend Bloed Analyse geeft dit aanwijzingen voor het opstellen van een effectief behandelplan.

•    De Mori
De Mori is een Bio-resonantie behandelapparaat met 1000 frequenties ter eliminatie van bacteriën, virussen, parasieten en schimmels. Vooral geschikt voor het behandelen van chronische klachten.

 

•    De Diamond Shield
Bio-resonantie apparatuur voor de verhuur, geschikt om thuis de behandeling voort te zetten met een voor de cliënt samengesteld programma gericht op de te behandelen klachten.

 

 

 

Wat is een Bioresonantie behandeling ?

Bioresonantie is gebaseerd op nieuwe inzichten uit de wetenschap van de biofysica: de kwantum fysica van het levende weefsel.  Hieruit hebben we geleerd dat in essentie alles energie is. Die energie trilt op een specifiek en uniek frequentieniveau. Ieder organisme heeft haar eigen unieke trillingsfrequentie. Voor een uitgebreidere uitleg kunt u terecht onder aan deze pagina. 

Bij Bioresonantie onderzoek je welke organismen (virussen, parasieten, bacteriën, schimmels e.d.) het lichaam belasten. Door Bioresonantie behandeling toe te passen, worden deze organismen vernietigd. Ook kan Bioresonantie behandeling ingezet worden om het lichaam en de orgaanstructuren te helpen op hun eigen, gezonde trillingsniveau te gaan vibreren waardoor het zelfhelend vermogen van het lichaam wordt versterkt.

Bioresonantie methode is de geneeskunde van het nieuwe tijdperk. Het is een geneeskunst die het werk van huisartsen en ziekenhuis specialisten aan kan vullen. Het is een geneeskunst die ook heel geschikt is als preventieve geneeskunde.
 
 

Voor welke klachten helpt Bioresonantie?

  http://www.trueinsight.nl/images/bacterien2.jpegBioresonantie methode kan ziekteverwekkers uitschakelen, hormonen en enzymen repareren, schimmels en parasieten doen verdwijnen, weefsels aanzetten tot herstel en stress verdrijven. Zowel acute als chronische klachten kunnen worden behandeld. Denk aan Artritis, Artrose, Reuma, ziekten door virussen en bacteriën, huidziekten, ontstekingen, maag- en darmklachten, ME, Fybromyalgie, MS, Suikerziekte, Verzuring en verslakking, parasieten belasting, enz.

True Insight heeft apparatuur die het mogelijk maakt om tijdens de behandeling te selecteren welke frequenties het meest werkzaam zijn. Dit houdt in dat er een zeer persoonlijk behandelingsplan opgesteld kan worden en men niet meer afhankelijk is van de algemeen vastgestelde frequentielijsten. Zo kunnen de behandelingen effectiever zijn en korter duren dan voorheen.

Uitgebreidere uitleg over de Bioresonantie methode

http://www.trueinsight.nl/images/mori.jpgDe werking van de Bioresonantie en Bio-fotonen methode kan verder als volgt uitgelegd worden. De natuurkundigen hebben ontdekt wat de Oosterse wijsgeren al millennia onderwijzen: alles wat we waarnemen, inclusief ons zelf, bestaat uit energie. Men heeft het laatste deeltje (kwantum) nog niet gevonden, maar het is inmiddels wel duidelijk dat materie voor 99,99% bestaat uit energie en slechts voor 0,01% uit massa. D.w.z. we zijn eigenlijk niet opgebouwd uit massa maar uit energie velden! En dat geldt voor alles om ons heen: het hele universum en alle fenomenen in het universum bestaan uit energetische trilling. Wat ieder fenomeen in het universum uniek maakt is de frequentie van deze trilling. Er zijn letterlijk triljoenen verschillende frequenties en iedere soort op de aarde en iedere molecuul vibreert op haar eigen, unieke frequentie.

Dr. Royal RifeWetenschappers zoals dr Royal Rife hebben gedurende vele jaren de frequenties van ziekteverwekkers van verschillende ziekten zoals Herpes, Polio, Meningitis, Tetanus, griep en vele andere ziekten onderzocht. Wat men in de Bioresonantie methode doet is de frequentie van de aanwezige ziekteverwekkers door het lichaam van de cliënt zenden. Door deze organismen bloot te stellen aan de frequentie waarop het van nature op vibreert, maar dan vele malen sterker, raakt het organisme zodanig verstoord dat het vergaat door structurele stress. Een beetje zoals een bal ontploft als je er maar lang genoeg lucht in blijft blazen. Of zoals je een glas kunt laten kapot springen door een intense muzikale toon: de moleculen van het glas trillen zelf al op een bepaalde frequentie. Als je deze frequentie zingt , de juiste toon dus zingt, gaat het glas mee resoneren. Maar de trilling van de moleculen van het glas wordt dan zo intensief dat het glas breekt: het glas wordt dus door zijn eigen “toon” vernietigd! Op precies dezelfde manier worden organismen zoals parasieten, bacteriën en virussen vernietigd. Daar deze organismen op een geheel andere trilling vibreren dan de mens, is Bioresonantie methode als geneeswijze geheel onschadelijk voor de mens.

 

 © Marion Gulpers 2002-2018

 

 

 

 

 

 
 
Login naam

Wachtwoord