Qest4 / Asyra Bio Fotonen Resonantie Analyse 

 

Bio-Fotonen Resonantie Analyse 

Het Qest4/Asyra PRO® systeem (PRO is een afkorting van “Photon Resonance Optimization) is de nieuwste ontwikkeling (sinds 35 jaar) van de ontwikkelaar-/ontwerper/therapeut Joe Galloway van het bedrijf G-Tech. Bio-fotonen resonantie (Electrodermale) technologie die al in de voorlopers (MSAS, BEST, etc) werden gebruikt. Net als ultrasound waves en MRI’s die gebruik maken van elektromagnetische velden, zo maakt de Asyra gebruik van ons energetisch lichaamsveld voor een accurate energetisch veld overzicht. Het Asyra systeem is de nieuwste ontwikkeling voor Biofysische geneeskunde en Bio-informatietherapie. Welkom in de 21ste eeuw van de gezondheidszorg.

Belangrijk / Disclaimer:
Alle behandelingen bij True Insight en dus ook de Bio-resonantie behandelingen,  zijn bedoeld als aanvulling op de  reguliere methoden. Het is belangrijk in contact te blijven met uw (huis)arts. Uw therapeut zal u daarin altijd ondersteunen. 

 

Uitleg Asyra Pro scan systeem
Als alle processen in ons lichaam in evenwicht zijn, zijn wij lichamelijk in balans. Als dat niet zo is, lopen we het risico om ziek te worden. Ook als u geestelijk niet in balans bent heeft dat z’n weerslag op de fysieke processen in uw lichaam. De invloed van uw psyche op uw fysieke toestand, kan door de Asyro Pro worden gescand.

De Asyra Pro systeem meet de energetische  processen in uw lichaam door middel van de energie frequenties die onze meer dan 40 organen en orgaan systemen afgeven. De metingen zelf duren slechts een aantal minuten en worden samengevat in analyse rapporten die na afloop van de scan zal worden besproken. De database van Asyra Pro bevat meer dan 100.000 frequenties, dus er kunnen heel veel frequenties vergeleken worden van veel verschillende ziektebeelden, voedingsmiddelen, allergenen etc. Vervolgens wordt het scan resultaat besproken en wordt er bekeken wat er nodig is om de organen en systemen die energetisch uit balans zijn geraakt, weer in balans te brengen. Ook wordt duidelijk wat aandacht nodig heeft om ook geestelijk weer in balans te kunnen komen.

Er is zeer uitvoerig onderzoek gedaan naar de Asyra Pro en de nauwkeurigheid is meer dan 90%. Uit de scan blijkt wat de energetische oorzaken zijn van uw klachten. Er volgt een behandeling met de foton Laser pen. U krijgt daarna homeopathische druppels mee naar huis welke door de therapeut zelf worden aangemaakt met behulp van het Asyra systeem, aan de hand van uw scan.

Bij een allergie- en voedingsscan wordt in beeld gebracht welke producten u beter kunt laten staan en welke producten een goede invloed op uw gezondheid zullen hebben.
De Asyra Pro kan meten wat u nodig heeft voor een gezonder leven, fysiek en geestelijk!
 
Asyra is een effectieve manier om te onderzoeken wat er nodig is voor een allergie behandeling. Een studie in 2010 heeft reeds uitgewezen dat Asyra effectief is bij het opsporen van oorzaken ter behandelen van allergieën. Tijdens de studie zijn er 35 personen gevolgd die lijden aan de symptomen van een allergie over een periode van 4 maanden:

- 25 patienten zijn getest op het gebruik van de Asyra Pro en behandeld met de Asyra remedie.
- 5 patienten kregen een placebo behandeling
- 5 patienten ontvingen helemaal geen behandeling

Elke verandering in de gezondheid van elke patient was onderzocht voor en na de behandeling. De resultaten waren als volgt:


                                                                                                       Asyra uk

De rode balk geeft de mate van ernst weer van de symptomen aan het begin van het onderzoek; de groene balk ernaast geweest geeft de ernst van de symptomen weer na de vier maanden onderzoek. Van links naar rechts, de eerste 25 patiënten wie zijn behandeld met Asyra, daarna de 5 patiënten die behandeld zijn met de placebo en op het eind de controle groep.
Zoals u kan zien, zowel de placebo als de controle groep laat een kleine verbetering zien in hun conditie, terwijl de Asyra patiënten hun klachten
zagen afnemen met een verbetering van wel 80% tot 90%.

Bron: www.asyra.co.uk
 

 
 
Login naam

Wachtwoord